PROČ DÁT ŠANCI HANDMADE TVORBĚ

Ruční výroba nezahrnuje jen kreativní tvoření. Spojuje kreativitu s uměním, s důležitými ekologickými tématy, odpovídá na ekonomické otázky jiným způsobem než velkovýrobci, vyzdvihuje řemeslnou činnost, poukazuje na krásu tradičních hodnot a představuje lásku k samotné tvorbě v té nejčistější formě. V pozadí rukodělné činnosti se odehrává mnoho. Na veškeré počínání působí různé faktory, které činnost ovlivňují a mnohdy znesnadňují. Ale právě i překážky, které musí výrobce handmade výrobků neustále překonávat, přidávají hotovým počinům na jedinečnosti.

Vyrobeno s láskou

Zájem o ručně vyráběnou módu roste díky stále více diskutovanějšímu tématu pomalé módy a s ní úzce spjatým udržitelným životním stylem. Podpora lokálních i zahraničních výrobců, šikovných řemeslníků a nekomerčních živnostníků roste právě díky větší informovanosti lidí o protikladech slow fashion a fast fashion. Specifika obojího se od sebe skutečně diametrálně liší. Řemeslná činnost opřená o tradici se k výrobě staví naprosto odlišně než výrobní činnost továrenská. Kreativec nejčastěji pracuje ve své menší dílně a jeho tvorba mu přináší uspokojení z pečlivě odvedené práce. Snaží se s financemi nakládat tak, aby byl schopný nabídnout kvalitní materiály, aby nezatěžoval životní prostřední, aby vytvořil příjemné pracovní prostředí pro své spolupracovníky, má-li je, a aby jim poskytl odpovídající finanční odměnu. Mimo jiné. Velkovýrobce na mezinárodní úrovni na mnoho z toho nehledí, protože jeho hlavním cílem je především zisk. A proto pak vznikají různá hnutí, organizace a jednotlivá uskupení typu fair trade, která se snaží upozorňovat na problematiku nezodpovědné výroby nejen k přírodě, ale i k člověku. Vyzdvihují morální hodnoty, férové finanční ohodnocení a volají po zodpovědném přístupu k planetě.

K zamyšlení se nad těmito problematikami a k podpoře ruční práce a pomalé módy je hned několik důvodů, které už částečně plynou z předchozích slov. Ale pojďme si to říct jasně, stručně a výstižně.

NA ZAČÁTKU VŠEHO JE TOUHA

Výrobci handmade oblečení, módních doplňků, domácích dekorací, šperků, kosmetiky a spousty dalšího započali svou tvorbu kvůli touze po tvoření a po uspokojení svého kreativního ducha. Nikoli za účelem zisku. Jednotlivé výrobky i tvůrce sám mají svůj příběh, díky němuž se finální produkty stávají jedinečnými. Nákupem u takového prodejce proto podporujete jeho touhu, sny a svým nákupem mu sdělujete, že si jeho šikovnosti i odhodlání vážíte. Původní touha se tak transformuje na radost z odvedené práce a posune tvůrce k ještě většímu nadšení k tvořivosti.

TRADICE NEUPADÁ DO ZAPOMNĚNÍ

Každý národ, každá kultura má své tradice. Přiznejme si to – mnoho tradic upadá do zapomnění, protože se s vývojem společnosti vytrácejí. Je to naprosto přirozený proces, avšak připomínat si tradice rozhodně stojí za to. A poznávat tradice jiných kultur rovněž. V případě handmade tvorby souvisí tradice především s nejrůznějšími výrobními postupy, které jsou po stovky i tisíce let osvědčenými prostředky k dosažení kvalitního výrobku.

KAŽDÝ KUS JE ORIGINÁL

Originalita. To je pravděpodobně jedno ze slov, které dokonale vystihuje ruční výrobu. Ruční práce se od té velkovýrobní a strojové liší především v tom, že ke každému kusu přistupuje jednotlivě a věnujeme mu dostatek pozornosti. I přestože funguje na základě použití stejných šablon, tu a tam se lidská ruka pohne maličko jinak. Výsledkem je výrobek, který i přestože mohl vzniknout ve více kusech, je sám originální, protože se od ostatních odlišuje. Odlišení může být v podobě stehu, o milimetry větší či menší velikosti apod. Originalita spočívá i v kreativním myšlení tvůrců, kteří do svých výrobků dávají své nápady, řemeslnou zručnost a ve své podstatě i kus sebe.

Handmade tvorba je umění

ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY PODPORUJÍ NAŠI EKONOMIKU

Dáte-li přednost lokálním tvůrcům, logicky tak pečujete i o místní ekonomiku. Pokud vám záleží na zdraví a neustálém vývoji naší ekonomiky, pak jsou pro vás nákupy u lokálních výrobců jako dělané. To souvisí nejen s handmade módou, ale i například s potravinami, přírodní kosmetikou či papírnictvím.

ABY MATIČKA PŘÍRODA MĚLA MOŽNOST VOLNĚ DÝCHAT

Po většinou se výrobci originálních ručně vyrobených produktů zajímají i o stav životního prostředí, o ekologické otázky a zdraví, snaží se svou činností neškodit přírodě a hledají způsoby, jak své výrobky vyrábět a balit co nejekologičtěji. Mnoho z nich například ustupuje od plastů a čím dál více používají recyklovatelné či recyklované materiály.

ORIGINÁLNÍ DÁRKY PRO KAŽDÉHO

Protože s sebou jedinečné handmade kousky nesou krásné příběhy, lásku k tvorbě, patří k oblíbeným dárkům, který může potěšit takřka kohokoli, a to ať už na Vánoce nebo i k narozeninám. A jakmile je dárek opatřen o cedulku s nápisem ,,vyrobeno s láskou“ nebo ,,vyrobeno v Česku“, dokáže obdarovaného zahřát u srdce.

Originální dárek